Toegankelijkheid Client360

Client360 is digitaal toegankelijk

Met Client360 beschikt de cliënt over één online omgeving voor toegang tot zijn of haar medische gegevens en eHealth functionaliteiten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het portaal online interactie met de cliënt ondersteunt, op welk platform dan ook; smartphone, tablet en computer. Het ondersteunt de dialoog tussen cliënt en behandelaar. Dit is tijd en plaats onafhankelijk.

Client360 is een prikkelarm cliëntportaal, een zichtportaal, dat gebruik maakt van de gegevens uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD, ook wel ECD genoemd) van de betreffende zorginstelling.

Wat is toegankelijk?

  • De webapplicatie Client360. Standaard kan op alle webpagina’s worden ingezoomd, waarmee de leesbaarheid wordt vergroot. Standaard wordt slechts het hoogstnoodzakelijke getoond, overbodige velden en functionaliteiten zijn onzichtbaar. De webpagina’s zijn goed te bekijken via een computer, tablet en smartphone. De teksten zijn in overleg met de zorginstellingen bepaald.

  • Webbrowsers. Standaard is Client360 goed te bekijken op de meest gebruikte webbrowsers, zoals Chrome, Edge, Safari en Firefox.

Welke verbeteringen voeren we uit?

In overleg met onze klanten (GGZ zorginstellingen) bespreken we functionele verbeteringen. Dit is een doorlopend proces. Client360 wordt technisch up-to-date gehouden, waardoor de beschikbaarheid voor de cliënt zo hoog mogelijk is.

Uitzonderingen op het gebied van toegankelijkheid

Client360 is een zichtportaal, dat gegevens ophaalt uit het EPD van de zorginstelling. Client360 heeft geen invloed op het taalniveau van de opgehaalde gegevens. Het gebruik van vaktermen kan niet vermeden worden.

Wensen en tips

Wensen voor veranderingen zijn altijd welkom. Mocht je tips hebben voor een verbetering van het cliëntportaal, dan kun je dit e-mailen naar ZorgSupport@infosupport.com. Wij streven er naar om binnen 5 werkdagen te reageren.

Terug